דיווח על תאונה - צד ג

בכל פניה למחלקת הביטוח נדרש לצרף למייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. גרסה מפורטת של האירוע הכוללת:

  • פרטי הרכב הפוגע 
  • פרטי הנהג הפוגע 
  • תמונות צבעוניות של הנזק (צילום עצמי ) 
  • צילום רישיון של הרכב הניזוק

 

מספר הטלפון להעברת תמונות : 0548680358